Anioł pasterzom mówił

Слова sł. XVI в., мелодия XVII в. 

1. Anioł pasterzom mówił: 
Chrystus się wam narodził 
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, 
narodził się w ubóstwie 
Pan wszego stworzenia. 

2. Chcąc się dowiedzieć tego 
poselstwa wesołego, 
bieżeli do Betlejem skwapliwie, 
znaleźli Dziecię w żłobie, 
Maryję z Józefem.

3. Taki Pan chwały wielkiej 
uniżył się Wysoki; 
pałacu kosztownego żadnego 
nie miał zbudowanego 
Pan wszego stworzenia. 

6. Słuchajcież Boga Ojca 
jako nam Go zaleca: 
Ten ci Syn mój najmilszy, jedyny, 
wam w raju obiecany, 
tego wy słuchajcie.

Zachowany tekst z XVI w. jest tłumaczeniem z łaciny średniowiecznego utworu na Boże Narodzenie "Dies est laetitiae" (strofa: "Angelus pastoribus"). Melodia do tej kolędy pochodzi z II poł. XVII w. (Tabulatura organowa); dokładnie notuje ją dopiero Mioduszewski (Śpiewnik 1838, s. 28-29). Na tym źródle opieramy nasze wydanie. 

 

Мелодия в формате midi

© 2000-2022 Polska.ru

«О Польше по-русски»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика