Rosja
Poslka.ru | Ciekawostki

 
Nieprawda, że:
 
    Do klęski Napoleona przyczyniła się nie tylko odwaga rosyjskich żołnierzy, ale zwłaszcza mroĽna rosyjska zima.
    Tak naprawdę temperatura wtedy była dużo wyższa niż zwykle. Podczas gdy Francuzi przekraczali granicę, temperatura wynosiła 10 stopni ciepła, a w najzimniejsz± noc – pod Smoleńskiem było 8 stopni poniżej zera. Na rzece Bieriezine, przez któr±  się przeprawiali, prawie nie było już lodu.
 
Nieprawda, że:
 
    Pierogi wymy¶lili Rosjanie.
    Jest to potrawa ludu Komi (zamieszkałego na terenie Rosji). Rosyjskie słowo “pielmieni” (pierogi) pochodzi od “pielian”, co oznacza “chleb wygl±daj±cy jak ucho”.
 
Nieprawda, że:
 
    Największ± katastrof± morsk± XX wieku było zatonięcie “Titanika”.
    W katastrofie “Titanika” zginęło  tragiczn± ¶mierci± 1513 osób ale w  1945 roku, radziecka łódĽ podwodna, pod dowództwem Marinesko zaatakowała niemiecki liniowiec “Wilhelm Gustloff” i posłała na dno 7700 hitlerowskich żołnierzy.
 
Czy wiecie, że:
 
    Nazwę kawiarni “Bistro” wymy¶lili Rosjanie. Podczas wojny z Napoleonem, kiedy wojska rosyjskie dotarły do Europy często były karmione przez lokalnych mieszkańców. Aby  nie oci±gali się z podawaniem jedzenia, Rosjanie poganiali ich słowami “Bystro, bystro...” (Szybko, szybko...).
    Europejczykom było do¶ć ciężko wymawiać “Y” i przerobili je na “I”. I tak wyraz “Bystro” z akcentem na “Y” powstał wyraz “Bistro” z akcentem na “O”. St±d kawiarne gdzie można szybko zje¶ć nazywa się “Bistro”.
 
Czy wiecie, że:
 
    Najlepsze proporcje dla wódki tzn.: 40% spirytusu i 60% wody, wymy¶lił oraz dowiódł naukowo rosyjski uczony Dmitrij Iwanowicz Mendeleew, którego znacie z lekcji chemii jako autora tablicy pierwiastków chemicznych zw. “Tablic± Mendelejewa”.
 
Czy wiecie:
 
    Dlaczego rosyjskie tory kolejowe s± szersze niż w Europie?
    Przyczyna takiej różnicy w rozmiarze jest do¶ć prosta – kiedy decydowano o szeroko¶ci brano pod uwagę bezpieczeństwo. Główny wpływ na to miał argument, że po zwykłych szynach wojskowy poci±g niemiecki może w kilka godzin dotrzeć do Sankt-Petersburga i wła¶nie dlatego podjęto decyzję, żeby szeroko¶ć torów była inna od standardu europejskiego.
    W póĽniejszym czasie, w krajach, gdzie kolej budowali inżynierowie rosyjscy (we wszystkich republikach byłego ZSRR) wygl±dała ona tak jak w Rosji.
 
Dlaczego rosyjski szampan w Polsce nosi nazwę “Igristoje’?
 
    Jak zapewne wiecie,  jeszcze za czasów zwi±zku radzieckiego wina szampańskie produkowało się z wykorzystaniem technologii takiej jak we Francji i pod względem jako¶ci nie były gorsze niż zagraniczne. Prawa autorskie mówi±, że tylko wino wyprodukowane we francuskiej prowincji Szampania może nosić nazwę “Szampan”. Kilka lat temu prezydent Jelcyn podpisał z Francuzami umowę o prawach autorskich odnosz±c± się do nazwy “Szampan”. Od tego czasu szampan rosyjski w Rosji został pod t± sam± nazw±, natomiast produkcja eksportowa musi nosić nazwę “Igristoje”.
 
Ciekawostka
 
    W¶ród mieszkańców Woronieża przeprowadzono pewn± ankietę, która dała zaskakuj±ce wyniki. Poproszono ankietowanych o wymienienie najgorszych bandytów XX wieku. Według odpowiedzi wytypowano: 1 miejsce – Adolf Hitler, 2 – Józef Stalin, 3 – Borys Jelcyn, 4 – Michaił Gorbaczow a znany maniakalny morderca Czikatilo zaj±ł dopiero pi±te miejsce.
    (¬ródło: “AiF Nowo¶ci”)
 
Moskwiczanie i Nowy Rok
 
    Z okazji ¶wi±t noworocznych moskwiczanie wydali 50 mlrd rubli (około 8 mlrd złotych). Sprzedane zostało 3 miliony choinek, wypito 9 milionów litrów szampana, prawie tyle samo wódki i 6 milionów litrów wina. Do tego zjedzono 90 tys. ton sałatki “Oliwie”.