Ciekawostki
Poslka.ru | Moskwa

 
Czy wiecie, że:
 
    Plac Czerwony tak naprawdę nie był czerwony.
    Każdy, kto dzisiaj patrzy na czerwone ¶ciany Kremla, my¶li, że nazwa pochodzi wła¶nie od ich koloru . Jest to jednak nieprawd±, gdyż wcze¶niej ¶ciany były koloru białego - st±d też się wzięła nazwa Moskwy - “białokamienna”.
    W języku starorosyjskim, słowo “krasnyj” najpierw oznaczało “miły” a dopiero póĽniej nabrało znaczenia “czerwony”. Do dzisiaj, zachowały się przysłowia np.: “Nie krasna izba uglami a krasna pierogami” (Izba miła nie k±tami, tylko pierogami), “Krasna dewica” (Miła dziewczyna).
    Z tego względu nazwę “Krasnaja ploszad” należy raczej tłumaczyć jako “Plac miły”, a nie -  “Plac Czerwony”.
 
“Moskwa”  czy “Moskow”?
 
    W języku angielskim nazwa rosyjskiej stolicy brzmi -  “Moskow” - czy w tym tłumaczeniu nie ma odrobiny prawdy? Otóż dawniej gród Moskiewski miał nazwę “Moskow” (Gród Moskow), st±d też  wzięła się nazwa Moskwy jako “Moskow”.
 
Napoleon w Moskwie
 
    Chociaż wojsko Francuskie uważa zajęcie Moskwy w roku 1812 jako zwycięskie, Rosjanie s± innego zdania. Dlaczego?
    Zajęcie Moskwy miało zupełnie inny przebieg, niż w przypadku innych stolic Europejskich. Wojsko rosyjskie nie miało tyle sił, by odeprzeć Napoleona. I wtedy została podjęta decyzja by poddać Moskwę. To znaczy, że wszystko, co można było wywieĽć z Moskwy wywieziono, resztę spalono.
    W rzeczywisto¶ci Napoleon przyszedł do miejsca pustego. Nie można było mówić o żadnym przejęciu, bo po prostu nie było nikogo, kto mógłby bronić miasta. Nie otrzymał Napoleon żywno¶ci. Zapasy topniały i nie było możliwo¶ci ich zdobyć, między innymi to zmusiło Napoleona do odst±pienia i wycofania się.
    Napoleon nie otrzymał „klucza od Moskwy”, czyli Moskwa nie była wtedy stolic± Rosji. Dlatego Rosjanie nie uważaj± najazdu Napoleona na Moskwę za swoj± porażk±.
 
Jedziesz dalej - płacisz mniej?
 
    Jak wiecie, bilety kolejowe na poci±gi elektryczne kosztuj± tym więcej, im dalej się jedzie. Nie na wszystkich stacjach w Moskwie jest jednak tak samo. Bilet na jedn± strefę kosztuje 6 rubli, natomiast na dwie - 4 ruble. To oznacza, że im dalej się jedzie - tym mniej się płaci.
    Przyczyn± tych różnic jest to, że warto¶ć przejazdu w granicach miasta zależy od warto¶ci przejazdu w komunikacji miejskiej i wynosi 6 rubli, natomiast warto¶ć przejazdu poza granicami miasta równa się 2 rublom.
    Z tego względu mieszkańcy dzielnic przedmiejskich kupuj± bilety nie na jedn± strefę, lecz na dwie - i płac± mniej.