O Rosji
Poslka.ru | Rosja
 
   Okręgi federacyjne - reforma 2000 roku
 
   Informacje statystyczne - najważniejsze dane, największe miasta Rosji strefy czasowe
 
   Krótki kurs Polityki rosyjskiej - jak sami oceniamy to, co się u nas dzieje
 
   ¦więta w Rosji oficjalne i nieoficjalne – "pora dawać prezenty”
 
   Zaproszenie dla znajomych z krajów WNP 
 
   Czy trzeba mieć wizę aby wyjechać do Rosji?
   
   Przewodnik "Pascal" o Rosji   >>
 
   Kody telefoniczne niektórych miast rosyjskich
 
   Rosyjskie banknoty po ostatniej denominacji z 1998 roku (reforma czwarta)
 
   Rosyjskie banknoty z 1993 roku (reforma druga)
 
   Instytut Europy ¦rodkowo-Wschodniej o Rosji - geografia, gospodarka...
 
   Hymn Rosji (z roku 2001)
 
   Wokół NTV
 
   Rosja oczami satyrika (w języku rosyjskim)