Rosja - Wprowadzenie
Poslka.ru | Rosja | Pascal o Rosji
 
     Od kilku lat Rosja znowu figuruje na mapie jako odrębne państwo, a nie tylko jedna z republik ZSRR. To w Rosji narodziła się idea wielkiego związku socjalistycznych republik, Rosja przez ponad siedem dekad organizowała wokół siebie poszczególne radzieckie kraje i w Rosji również rozpoczęły się zmiany, które doprowadziły do upadku potężnego organizmu państwowego. W Moskwie nadal jednak żywe są tendencje centralistyczne, o czym świadczy układ podpisany w Mińsku w grudniu 1991 r., tworzący Wspólnotę Niepodległych Państw.

     Niezależnie od okoliczności, Rosja zawsze pozostaje Rosją  największym krajem świata, południkowo zajmującym prawie całą półkulę, ciągnącym się przez 11 stref czasowych. Ogromne przestrzenie lasów, stepów i półpustyń, mnogość fascynujących krajobrazów i kultur  to wszystko stoi teraz otworem przed zwyczajnym, indywidualnym turystą. Ograniczenia w poruszaniu się po kraju odeszły w przeszłość wraz z erą radziecką. Masmedia całego świata donoszą o problemach, z jakimi Rosja dziś się boryka: o zapaści ekonomicznej, zamieszkach na tle etnicznym, narastającej fali przestępstw, o rozpadzie floty powietrznej... Niemniej jednak ostatnio podróżowanie po Rosji stało się łatwiejsze aniżeli kie-dykolwiek indziej. Prawdą jest, że pociągi często się spóźniają, że rejs rosyjskim samolotem to niemałe ryzyko i że hotele przeważnie bywają tu mocno zaniedbane. Z dru--giej strony w znaczniejszych miastach powstaje coraz więcej porządnych restauracji i hoteli, a prywatna inicjatywa bierze w swoje ręce liczne placówki obsługi turystycznej. Wystarczy znaleźć w sobie żyłkę podróżniczą, mieć świadomość pewnych niebezpieczeństw i uniedogodnień oraz uzbroić się w cierpliwość, determinację i nieco wyrozumiałości. Rosja otwarła swe podwoje i czeka na odkrycie.

     Pomimo nieustannie zachodzących zmian, w Rosji stare  wciąż jeszcze sąsiaduje z nowym . Nie zmieniły się organizacja pracy, prawo i porządek, stosunki społeczne, system ubezpieczeń, transport, wierzenia i uprzedzenia oraz obyczajowość. Zaistniały nowe zjawiska  niepewność jutra, konflikty narodowościowe i religijne, wzrost przestępczości. W miastach pojawiły się prywatne kioski sprzedające dosłownie wszystko, od wódki i papierosów Marlboro po skarpetki i mydło. Niektórzy handlarze zbijają olbrzymie fortuny, zaś na ulicach coraz więcej żebraków wyciąga ręce z prośbą o jałmużnę. Rosyjska codzienna rzeczywistość nie ma w sobie nic z egzotyki, jednak w znacznym stopniu różni się od naszej, a poznać ją można jedynie przyglądając się jej z bliska.

     Przewodnik "Pascal" obejmuje część Rosji położoną w Europie. Obszar ten szczególnie zasługuje na poznanie ze względu na bogactwo tradycji, niezliczone zabytki kultury i historii oraz obecność prawdziwego ruskiego ducha . Osobno omówiono stoli-cę kraju, Moskwę. W rozdziale poświęconym jej okolicom znalazły się miasta oddalone od niej do około 300 km. Zachodnia część Rosji europejskiej  obejmuje tereny leżące na zachód od Moskwy, od Jelca na południu po Nowogród na północy. Uwzględniono tu także obwód kaliningradzki, niewielką nadbałtycką enklawę, usytuowaną pomiędzy Polską a Litwą (przyłączoną do Rosji w 1945 r.). W przewodniku pominięty został Petersburg i jego najbliższe okolice. Rozdział Powołże  opisuje miasta leżące nad Wołgą, a także Rostów nad Donem, zbliżony charakterem do regionu nadwołżańskiego.

     Rosję europejską, serce tego potężnego kraju, zamieszkuje cztery piąte jego ludności. Tu znajdują się dwa główne rosyjskie miasta, tutaj też płynie Wołga, najdłuższa rzeka Europy. Powołże zasługuje na zainteresowanie jako kraina szczególnie zróżnicowana narodowościowo; obok Rosjan żyją na tym terenie m.in. Tatarzy. Nie trzeba jechać na Syberię, by doświadczyć uroków osławionej kontynentalnej zimy  również europejską Rosję śnieg zamienia w głuchą, białą pustynię, lód skuwa tutaj nawet szerokie rzeki, a północne tereny przez długie tygodnie pozbawione są światła słonecznego. Lato oczywiście wynagradza to białymi nocami.

     Inne części Rosji, jakkolwiek również pociągające i otwarte dla zwiedzających, często bywają po prostu odludnymi pustkowiami, dysponują znikomym zapleczem turystycznym i  czekają na swój czas. Globtroterów, którzy zamierzają się tam wybrać, czeka autentyczna wielka przygoda.