Czy trzeba mieć wizę, aby wyjechać do Rosji?
Poslka.ru | Rosja
 
    Polacy do Rosji i Rosjanie do Polski mogą wjeżdżać bez wizy. Jednak trzeba mieć albo wauczer turystyczny, albo zaproszenie.
    W trakcie tranzytu można wjechać bez zaproszenia, ale wtedy powinniście mieć wizę do tego kraju, do którego jedziecie. Poza tym, powinniście mieć wszystkie bilety do końcowego punktu podróży. Nie wolno zmieniać trasy podróży, jak również nie wolno opuszczać terenu lotniska, na którym robicie przesiadkę. Zobaczyć Moskwę bez rosyjskiej wizy oczywiście można, w przypadku gdy jedziecie do Moskwy pociągiem, a później macie bilet na samolot, albo przyjeżdżacie na jeden dworzec, a wyjeżdżacie z innego (w przypadku podróży do Chin albo Mongolii trzeba się udać na inny dworzec).
    Termin tranzytu zależy od szybkości pociągów, ale nie więcej, niż 10 dni.
 
Dane potrzebne do zaproszenia:
    1) Imię i nazwisko
    2) Data urodzenia.
    Resztę wypełnia ten, kto zaprasza.
    Reszta - to adres zamieszkania i termin zaproszenia (od 3 dni do około 3 miesięcy).
    Formularz można wziąć w OWIRe, wypełnić w ciągu 5 minut, zapłacić podatek (około pół dolara) i... zaczekać tydzień.
    Po przyjeździe cudzoziemca, w ciągu trzech powszednich dni trzeba go zameldować: przyjść z gościem do OWIRa (mieć paszport swój i gościa), oddać paszport gościa na 1 dzień do rejestracji, następnego dnia odebrać.