Niektóry mandaty i kary za naruszenie Przepisów Ruchu Drogowego (PRD)

Poslka.ru | Samochody
 

Mandaty i kary


    1 MROT – minimalna płaca (Minimalnyj Razmier Oplaty Truda). Tę jednostkę używa się dla ustalenia rozmiarów cła, mandatów itp.
    Od roku 2001 przy opłacie mandatów 1 MROT wynosi 100 rubli.
    Od lata roku 2004 - 1 MROT wynosi 100 rubli.

Niektóry mandaty i kary za naruszenie Przepisów Ruchu Drogowego (PRD)

    114-2 Kierowanie ¦T bez niezbędnych dokumentów – ostrzeżenie albo mandat 0,2-0,5 MROT

    114-5 Kierowanie ¦T bez tablic rejestracyjnych – 0,5 – 1 MROT

    114-6 Kierowanie ¦T ze znakami niestandardowymi, nieczytelnymi (brudnymi), albo zamontowanymi z naruszeniem przepisów – 0,2-0,5 MROT

    114-7 Kierowanie ¦T z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi – 5–8 MROT

    115-1 Przekroczenie ograniczenia szybko¶ci od 10 do 20 km/h – ostrzeżenie albo mandat 0,2-0,5 MROT

    115-3 Przekroczenie ograniczenia szybko¶ci od 20 do 30 km/h – mandat 1 MROT

    115-6 Przekroczenie ograniczenia szybko¶ci powyżej 30 km/h – mandat 3 MROT

    115-2 Niezastosowanie się do znaków drogowych (pionowych i poziomych), naruszenie reguł przejazdu przez przej¶cia dla pieszych – mandat 0,5 MROT

    115-4 Przejazd na ¶wietle czerwonym, nieprzepisowe wyprzedzanie, przejazd z niezastosowaniem się do znaku „zakaz ruchu” – mandat 1 MROT

    115-5 Wjazd na przeciwny pas ruchu – 1-2 MROT

    115-8 Naruszenie innych przepisów ruchu drogowego – ostrzeżenia albo mandat 0,2 MROT

    118-1 Naruszenie PRD, powoduj±ce straty materialne – 3-6 MROT

    118-2 Naruszenie PRD, powoduj±ce lekkie uszkodzenia zdrowia  – 5-8 MROT, lub utrata prawa jazdy na ¦T na okres od 3 do 6 miesięcy.
 

Odpowiedzialno¶ć karna


    Art. 166. 1. Zawłaszczenie samochodu bez celu kradzieży – ograniczenie wolno¶ci od 3 do 6 lat, lub areszt od 3 do 6 miesięcy, albo do 3 lat więzienia.
    2. To samo, dokonane przez grupę ludzi, niejednokrotne (recydywa), z użyciem przemocy – od 3 do 7 lat więzienia
    3. pkt. 1 lub 2, ze skutkiem znacznych strat materialnych – 5-10 lat
    4. pkt.1, 2 lub 3 z użyciem niebezpiecznego narzędzia lub groĽb± jego użycia – 6-12 lat.

    Art. 264. 1. Naruszenie PRD… powoduj±ce znaczne straty materialne, albo uszkodzenie zdrowia – ograniczenie wolno¶ci do 5 lat, albo areszt 3-6 mies., albo do 3 lat więzienia i utrata prawa jazdy na okres do 3 lat.
    2. To samo, powoduj±ce ¶mierć człowieka – do 5 lat wiezienia i utrata prawa jazdy do 3 lat.
    3. pkt.1 powoduj±ce ¶mierć 2 i więcej osób – od 4 do 10 lat wiezienia i utrata prawa jazdy na okres do 3 lat.

    Art. 265. Opuszczenie miejsca wypadku, opisanego w art. 264 – karze się ograniczeniem wolno¶ci do 3 lat, albo areszt do 6 mies., albo do 3 lat więzienia.
 

Odpowiedzialno¶ć administracyjna


    Art. 117. Kierowanie ¦T pod wpływem alkoholu (dopuszczalna ilo¶ć alkoholu we krwi to 0,5 ‰ – mandat od 8 do 12 MROT lub utrata prawa jazdy na okres  do 1 roku.
    Takie samo przewinienie dokonane powtórnie w ci±gu roku – mandat od 10 do 15 MROT lub utrata prawa jazdy od 1 do 3 lat.

    Art. 119 Kierowanie ¦T nie maj±c zezwolenia na poruszanie się po drogach – mandat od 3 do 5 MROT.

    Art. 120. Kierowanie ¦T nie maj±c zezwolenia na poruszanie się po drogach i pod wpływem alkoholu – mandat 10-15 MROT.

    Art. 165. Niezatrzymanie ¦T pomimo sygnału do zatrzymania dawanego przez uprawnionego funkcjonariusza milicji – mandat 10-15 MROT albo utrata prawa jazdy na okres od 2 do 3 lat.