Znaki drogowy

Poslka.ru | Samochody
 

Rosyjski znaki drogowy, różni± się od polskich
 

 
1.9 – most podnoszony
  

1.10 – nadbrzeże (wyjazd na nadbrzeże)

  

4.7-4.8 – prędko¶ć minimalna


5.10.1-5.10.3 – droga dla ¶rodków transportu komunikacji miejskiej
  
5.18 – szybko¶ć proponowana
5.22-5.25 – teren zabudowany
 
5.35 – pas ruchu o zmiennym kierunku jazdy (w zależno¶ci od sygnału zmienia się kierunek ruchu)
 
5.37 – wjazd na drogę o zmiennym kierunku jazdy
 
6.12 - Policja Drogowa (Dorożno-Postowaja Slużba)
7.1 – odległo¶ć do obiektu
 
7.2 – strefa obowi±zywania znaku
7.6 – rodzaje przystanków
 
7.8 - parking platny

Znaki na samochodach
 

Znak ”U”  (Uczebnyj) – nauka jazdy.

Czasami kierowcy, nie maj±cy dużego do¶wiadczenia w prowadzeniu samochodu, przyklejaj± go na tylne okno, że by ostrzegać kierowców jad±cych z tyłu o swoich umiejętno¶ciach jazdy. Niektórzy mog± kilka lat jeĽdzić z tymi naklejkami.

Samochody, należ±ce do szkół jazdy zwykłe maj± takie znaki jeszcze na dachu.
 

Znak “SZ” (Szypy) – koła z kolcami

Samochody, maj±cy koła z kolcami maj± mniejsz± odległo¶ć hamowania, oprócz tego z ich kół mog± wylatywać niewielkie kamyki. Znak „SZ” sugeruje zachowanie większej odległo¶ci od takiego samochodu.

Czasami kierowcy, który nie chc± postawić znaku „U”, stawiaj± znak „SZ”. Od takich samochodów lepiej trzymać się z dala.
 

Znak „Głuchy kierowca”.