Najważnejsze prszepisy o ruchu drogowym
Poslka.ru | Samochody


Dopuszczalna prędkość:

    W miejscowościach: 60 km/h.
    Drogi poza miastami: 90 km/h.
    Autostrady: 110 km/h (do 1998 roku było 120 km/h).
 

MOCKBA
 
HOCKOBO
Znak drogowy przed miastem mającym ograniczenie prędkości
(powinniście jechać 60 km/h)
  Znak drogowy przed miastem nie mającym ograniczenia prędkości
(można jechać 90 km/h)


    Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi - 0,2 promile (do 2000 roku bylo 0).
 
    Obowiązek używania pasów bezpieczeństwa: na przednich siedzeniach; na tylnych o ile pojazd jest w nie wyposażony.
    Obowiązek używania świateł mijania (samochody): zawsze w nocy; w dzień - w przypadku widoczności, ograniczonej warunkami pogodowymi.
 
Kary za naruszenie przepisów
 
    Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
        do 10 km/h - nic;
        o 10...20 km/h - mandat 1/2 MROT albo "czytanie notacyj";
        o 20...30 km/h - mandat 1 MROT;
        od 30 km/h - mandat 3 MROT.
 
    MROT - "Minimalnyj rozmer oplaty truda" w roku 2001 = 100 rubli (~22 złotych).
 
    Mandatu nie można płacić od razu milicjantowi. Należy zostawić swoje dokumenty, pojechać do najbliższego oddziału banku, zapłacić, później przywieźć dowód wpłaty, oddać go i zabrać swoje dokumenty.
    Ewentualnie można bez żadnych kłopotów (tak jak w Polsce) dać milicjantowi łapówkę. Jej suma równia się połowie mandatu. (Zwykle zamiast 1 MROTu dajemy banknot 50 rubli, zamiast 3 MROTów - banknot 100 rubli).
 

Niektóry prszepisy o ruchu drogowym


Jakie dokumenty musi posiadać przy sobie kierowca?

    Art. 2.1.1. a) Prawo jazdy, tymczasowe bądź stałe;
    b) Dowód rejestracyjny ŚT;
    c) Dokument stwierdzający posiadanie ŚT albo upoważnienie na używanie ŚT

    Art. 2.1.2. Kierowca i pasażerowie zobowiązani są używać wszystkich pasów bezpieczeństwa dostępnych w samochodzie. Jeżeli, na przykład wasz model samochodu ma pasy z tyłu – zobowiązany jesteś ich używać, jeżeli ich nie ma – wówczas nie).

    Art. 2.2. Kierowcy cudzoziemcy zobowiązani są posiadać:
        a) Dowód rejestracyjny ŚT;
        b) Międzynarodowe prawo jazdy (prawa jazdy rosyjskie są też międzynarodowymi);
        c) Znak identyfikacyjny państwa, w którym samochód jest zarejestrowany (np. PL)

    2.3.1. Jeżeli uszkodzenie samochodu wydarzyło się w czasie jazdy – kierowca musi naprawić usterkę, a jeśli to nie jest możliwe – jechać do zakładu naprawczego, zachowując bezpieczeństwo.
    (W przepisach nic nie jest napisane o sygnalizacji awaryjnej, itp. w czasie dojazdu do punktu naprawczego, ale lepiej ją włączyć i jechać po prawej stronie).

    2.5. Przy wypadku drogowym kierowca musi:
        a) Bezzwłocznie się zatrzymać, włączyć sygnalizację awaryjną, postawić trójkąt ostrzegawczy, nie dotykać przedmiotów związanych z awarią;
        b) udzielić pomocy poszkodowanemu i w razie potrzeby odwieźć go swoim samochodem do szpitala;
        c) usunąć pojazd z drogi umożliwiając innym pojazdom bezpieczny przejazd obok miejsca wypadku;
        d) zgłosić wydarzenie milicji, zapisać adresy świadków.

    2.6. Jeśli nie ma poszkodowanych, w ramach obopólnej zgody, można spisać przyczyny i skutki wypadku, podpisać (żeby nikt nie zmienił swoich zeznań) i przybyć na posterunku policji drogowej aby zarejestrować wypadek.

Postępowanie z samochodami specjalnymi

    3.2. Przy zbliżaniu się samochodu z niebieskim sygnałem na dachu – należy ustąpić mu pierwszeństwa (Na Białorusi istnieje obowiązek zatrzymania się).

    3.3. Przy zbliżeniu się do samochodu z niebieskim sygnałem na dachu kierowca powinien zwolnić, żeby w razie konieczności mieć możliwość zatrzymania się.

    3.4. Żółty sygnał na dachu nie daje pierwszeństwa pojazdowi i służy tylko do informowania o pracach drogowych.

Sygnały świetlne

    6.3. Strzałki w lewo i w prawo zezwalają na skręt w lewo i w prawo. Strzałka w prawo zezwala też na zawrócenie.
    (Uwaga! Kierowca jadący w kierunku strzałki nie ma pierwszeństwa i musi ustąpić pierwszeństwa ŚT z innych kierunków. Czasami na bocznych drogach są światła ze strzałką na wprost – to znaczy, że można jechać, ale trzeba przepuścić ŚT jadące z lewej i z prawej strony).

    6.4. Czarny znak strzałki na świetle zielonym informuje kierowców o tym, że dla innych kierunków są oddzielne strzałki.

    Przejazd na świetle żółtym
    6.14 Jeśli kierowca w momencie zapalania się żółtego światła nie ma możliwości bezpiecznego zatrzymania się – może jechać dalej. (W innym przypadku musi zatrzymać się.)

Inny

    7.2. Znak zatrzymania awaryjnego (trójkąt ostrzegawczy) musi być postawiony nie bliżej niż 15 metrów w terenie zabudowanym i nie bliżej niż 30 m poza miastem.

    8.11. Zabrania się zawracania:
        - na przejściach dla pieszych;
        - w tunelach;
        - na mostach, estakadach i pod nimi;
        - w miejscach, gdzie widoczność drogi nawet w jednym kierunku jest mniejsza niż 100 metrów;
        - na przystankach.

    9.4. Poza miastem, na autostradach i drogach gdzie można jechać z prędkością większą niż 80 km/h wzbroniona jest jazda lewym pasem, jeśli prawy jest wolny.
    W miastach na drogach, mających mniej niż 3 pasy w jednym kierunku, kierowcy mogą prowadzić samochód po dowolnym pasie ruchu.

Zatrzymanie się i postój.

    Postój – to jest zatrzymanie się na dłużej niż 5 minut.

    12.1. Zatrzymywać wolno się na poboczu prawej strony drogi, a jeżeli nie ma pobocza – na skraju drogi.
    Na lewej stronie drogi można parkować samochody w miastach na ulicach, mających tylko jeden pas ruchu dla każdego kierunku, bez linii tramwajowych.

    12.3. Postój w celu noclegu lub długiego odpoczynku poza miastem dozwolony jest tylko na specjalnych placach za krawędzią drogi.

    12.4. Zatrzymywanie zabronione jest:
        - jeśli samochód przeszkadza tramwajom;
        - na mostach, mających mniej niż 3 pasy ruchu w każdym kierunku, i pod nimi;
        - w miejscach, gdzie odległość miedzy linią ciągłą i ŚT jest mniejsza, niż 3 metry;
        - w odległości 5 metrów od przejścia dla pieszych i od skrzyżowania;
        - jeśli widoczność drogi w jednym kierunku jest mniejsza niż 100 m;
        - 15 metrów od przystanków komunikacji miejskiej; (Można zatrzymać się na tym przystanku dla wsiadania i wysiadania pasażerów, jeśli nie przeszkadzasz ŚT komunikacji miejskiej).

Skrzyżowania ze światłami

    13.6. Przy równych prawach tramwaje mają pierwszeństwo.

    13.7. Kierowca, który wjechał na skrzyżowanie na zielonym świetle, musi opuścić je niezależnie od sygnału światła. Jednak, jeśli przed kolejnym światłem jest linia „stop” kierowca musi zastosować się do sygnału każdego światła.

Skrzyżowania bez świateł

    13.11. Na skrzyżowaniu równorzędnych dróg tramwaj ma pierwszeństwo, niezależnie od kierunku jazdy.

    14.1. Kierowca zobowiązany jest ustąpić drogi pieszym, którzy przechodzą przez ulicę po pasach. (Taki przepis jest, chociaż prawie nikt do niego się nie stosuje).

    14.5. Zawsze trzeba ustąpić pierwszeństwa niewidomemu.

    14.6. Trzeba ustępować drogi przechodniom idącym do stojącego na przystanku ŚT. (Ten przepis zwykłe jest stosowany.)

Oświetlenie samochodu

    19.1. Musi być włączone gdy jest ciemno (krótkie albo długie światła).

    19.2. Długie  światła muszą być wyłączone:
        - w miastach, gdzie droga jest oświetlona;
        - gdy z naprzeciwka zbliża się pojazd w odległości mniejszej niż 150 m.

    19.3. W razie postoju w ciemnościach, albo w razie ograniczonej widzialności muszą być włączone światła postojowe.

    19.5. Światła musza być włączone w dzień w przypadku jazdy w:
        - zorganizowanej kolumnie.

    22.8. Maksymalna ilość ludzi w samochodzie jest określana charakterystykami samochodu. (Ile osób zapisanych jest w dowodzie rejestracyjnym).
    Ilość dzieci do 12 lat zależy tylko od ich wagi. Suma wag nie może przekraczać dozwolonej wagi w dowodzie rejestracyjnym.
    Zabrania się przewozić dzieci do 12 lat na przednim fotelu bez specjalnego zezwolenia.

Długie przedmioty w samochodzie

    23.3. Bagaż nie może przeszkadzać kierowcy, zasłaniać znaków rejestracyjnych i świateł.

    23.4. Bagaż wykraczający poza gabaryty ŚT więcej niż o 0,4 m z boku i z przodu; lub z tyłu więcej niż o 1 m musi być oznaczony znakiem „niebezpieczny towar ”.

    23.5. Przewóz bagaży wystających z tyłu więcej niż o 2 metry, albo z boku o więcej niż o 2,5 metra albo z góry o więcej niż 4 metry jest możliwe tylko w zgodzie ze specjalnymi przepisami.

Rowery

    24.1. Jeździć na rowerach po ulicach można po ukończeniu 14 lat, na motorynkach – 16 lat. (W niektórych republikach granica wieku może być obniżona o 2 lata.)

    24.2. Jeździć można tylko po prawym pasie.

    24.3. Zabrania się zdejmować ręki z kierownicy.

    24.4. Na skrzyżowaniu rowery mają takie same prawa jak piesi.

Tłumaczenie - Nikołaj Kałashnikow dla Polski.ru
Dziękuję za pomoc Łukaszowi Szule