Czy pochwalacie dzialania wojska rosyjskiego w Czeczenii?

Poslka.ru | Sondaż
 

Pochwalamy
64% 1999, listopad
69% 1999, grudzien
67% 2000, styczien
66% 2000, marzec
59% 2000, lipiec
Nie pochwalamy-
23% 1999, listopad
21% 1999, grudzien
22% 2000, styczien
24% 2000, marzec
28% 2000, lipiec
Z kim walczy wojsko rosyjskie w Czeczenii?
Marzec, 2000
Z bandytami - 80%  
11% Z uzbrojonymi Czeczeńcami
Lipiec, 2000
Z bandytami - 73%  
16% Z uzbrojonymi Czeczeńcami
Jaki wpływ mają wydarzenia w Czeczenii na popularność Prezydenta Putina?
Marzec, 2000
Zwiększają popularność - 39%  
15% Obniżają popularność
Lipiec, 2000
Zwiększają popularność - 24%  
Obniżają popularność - 32%  
Jak będzie oceniać Prezydenta Putina w przypadku jego pertraktacji z czeczeńskimi przedstawicielami - lepiej, czy gorzej?
Marzec, 2000
Lepiej - 22%  
Gorzej - 30%  
Lipiec, 2000
Lepiej - 30%  
Gorzej - 31%  
Jak długo Waszym zdaniem potrwa konflikt w Czeczenii?
Ludzy
8% Do końca tego roku
9% 1-2 lata
Więcej, niż 2 lata - 59%  
Eksperty
6% Do końca tego roku
13% 1-2 lata
Więcej, niż 2 lata - 59%  
Czy Czeczenia stanowi część Rosji, czy też stanowi niezalezne państwo?
Część Rosji
67% 1995, styczien
51% 1997, styczien
41% 1999, maj
47% 1999, wrzesien
72% 1999, grudzien
72% 2000, lipiec
Jest niezależnym państwem
16% 1995, styczien
32% 1997, styczien
44% 1999, maj
35% 1999, wrzesien
17% 1999, grudzien
18% 2000, lipiec
Jakie działania należy podjąć, żeby rozstrzygnąć konflikt czeczeński?
Przerwać operacje wojskowe i podjąć pertraktacje
29% Marzec, 2000
37% Lipiec, 2000
Kontynuować operacje wojskowe
58% Marzec, 2000
48% Lipiec, 2000

Czy Państwa zdaniem sytuacja w Czeczenii ulegnie poprawie?
95% - Nastąpi pogorszenie  
4% Zmieni się na lepsze
1 nie wiem - 1%

Operacja wojskowa...
19% Przyniosla spodziewane rezultaty
63% Nie przyniosła rozstrzygnięć, należy ją kontunuować
18% nie wiem

Żródło danych - FAM