Jaki ustrój mamy obecnie w Rosji?

Poslka.ru | Sondaż
 

Kapitalistyczny - 21%
Żaden - 65%
5% Socjalistyczny
9% nie wiem
Prywatyzacja w Rosji?

Czy większa część prywatyzacji odbyła się niezgodnie z prawem?

Tak - 69%
10% Nie
21% nie wiem

Jeżeli proces prywatyzacji nie przebiegał zgodnie z prawem, to czy powinno się przeanalizować jego wyniki?

Tak - 64%
19% Nie

17%

nie wiem

Czy powinno się kierować sprawy do sądu przeciwko zarządom fabryk, które były prywatyzowane z naruszeniem prawa?

Tak - 75%
12% Nie

13%

nie wiem

Co oznacza słowo „prywatyzacja"?

53% Przekazywanie prawa własności przez państwo akcjonariuszom prywatnym.
24% Kłamstwo i rabowanie narodu

23%

nie wiem
Rosja i ekonomika międzynarodowa

Czy Rosja powinna aktywnie się włączać do ekonomii światowej?

Tak - 75%
Nie - 20% (ekonomia Rosji powinna być autonomiczna)

5%

nie wiem

Czy państwo powinno przyciągać inwestorów zagranicznych?

Tak - 27%
Nie - 64%
9% nie wiem

Czy są sprzyjające warunki dla inwestorów zagranicznych?

Tak - 18%
Nie - 81%
1 nie wiem - 1%

Czy są konkretne reguły do prowadzenia działalności ekonomicznej?

4% ponieważ nie stymulują wielkość i jakość produkcji
Nie - 92%
4 nie wiem

 

Czy powinno się zmniejszać ulgi podatkowe krajowym producentom (działającym na rynku rosyjskim)?

Tak - 34% ponieważ nie stymulują wielkość i jakość produkcji
Nie - 63%
3 nie wiem
Rosja na rynku światowym

Czy w latach 80-tych, Rosja mogła skutecznie konkurować z innymi państwami?

Tak - 67%
Nie - 20%
13% nie wiem

Czy Rosja może dzisiaj skutecznie konkurować z innymi państwami?

Tak - 27%
Nie - 64%
9% nie wiem

Czy Rosja będzie mogła konkurować skutecznie z innymi państwami za 10 lat?

Tak - 38%
Nie - 24%
nie wiem - 38%
Żródło danych - FAM