Młodzież i polityka

Poslka.ru | Sondaż
 

Czy interesujecie się polityką?

Tak
37%
Nie
62%

Z jakich źródeł dowiadują się Państwo o wydarzeniach politycznych

Telewizja ogólnokrajowa

88%

Gazety ogólnokrajowe

23%
Telewizja regionalna
23%
Radio ogólnokrajowe
19%
Gazety regionalne
17%

Znajomi

15%
Radio regionalne
9%
Internet
  4%
Plakaty, ulotki
  3%
nie pamiętam
  3%

Czy wasi rówieśnicy, znajomi interesują się polityką?

Tak
45%
Nie
40%
nie wiem
15%

Czy rozmawiacie o polityce ze znajomymi, przyjaciółmi?

Tak
46%
Nie
51%
nie wiem
4%

Czy wasze życie zależy od polityki?

Nie zależy
15%
Mocno zależy
51%
prawie nie zależy
23%
nie wiem
11%

Czy moglibyście stać się aktywistą jakiejś partii?

Tak
12%
Nie
81%
nie wiem
7%

Czy są w waszym regionie oddziały jakichś partii?

Tak
38%
Nie
23%
nie wiem
39%

Czy są jacyś ludzie w Rosji: artyści, naukowcy, pisarze, poglądy których są dla was autorytetywne?

Tak
27%
Nie
46%
nie wiem
26%

2004