Nowy Rok
Poslka.ru | Sondaż
 

Gdzie Państwo spotkali Nowy Rok?

W domu, albo w kręgu rodzinnym

57%  
51%  
52%  
57%  

W gościach

7%  
10%  
9%  
12%  

Na imprezie ulicznej

  1%
  2%
  1%
  1%

Na mszy cerkiewnej

  4%
  3%
  4%
  3%
w żaden sposób
32%  
34%  
34%  
26%  

2004