Myśląc o Rosji najbardziej obawiam się

Poslka.ru | Sondaż
 

Wojny, agresji innych państw
36%
24%
Rozpadu państwa, konfliktów nacjonalistycznych
20%
28%
Grożby ze strony władzy
12%
22%
Upadku ekonomicznego
10%
10%
Obniżenia poziomu i jakości życia
8%
9%
Przestępczości
4%
6%
Kryzysu duchownego
2%
2%
Rosja
Moskwa
Myśląc o swojej rodzinie najbardziej obawiam się
Problem finansowych i bytowych
34%
26%
Problem, nieprzyjemenoscej w rodzinie
21%
12%
Przeszlosci
14%
17%
Padenia??? ekonomicznego
13%
15%
Wojny, agresji innych panstw
11%
12%
Przestepstwa
5%
7%
Grozby ze strony wladzy
5%
9%
Kryzysu duchownego
1%
1%
Rosja
Moskwa

Żródło danych - FAM