Wychowanie patriotyczne

Poslka.ru | Sondaż
 

Czy trzeba więcej uwagi udzielać wychowaniu patriotycznemu?

89% Tak, trzeba
5% Nie, nie trzeba
6% nie wiem

Czy należy korzystać z doświadczeń wychowania patriotycznego z czasów radzieckich?

62% Tak, trzeba
22% Nie, nie trzeba
16% nie wiem

Czy należy korzystać z doświadczeń wychowania patriotycznego innych państw?

31% Tak, trzeba
40% Nie, nie trzeba
29% nie wiem

Czy wpaja się patriotyzm w szkołach?

20% Tak, trzeba
58% Nie, nie trzeba
22% nie wiem

Czy uczą patriotyzmu środki masowego przekazu?

19% Tak, trzeba
69% Nie, nie trzeba
12% nie wiem

Czy uczy się patriotyzmu w rodzinach?

44% Tak, trzeba
39% Nie, nie trzeba
17% nie wiem

Czy patriota ma kochać ojczyznę i być dumnym z niej czy wystarczy tylko kochać?

78%

Kochać i być dumnym...

12%

Tylko kochać

10% nie wiem

2004