Адреса центральных учреждений и министерств в Польше

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША
(Kancelaria Prezydenta RP)
ul. Wiejska 10; 00-902 Warszawa
тел.: +48 (22) 6952900; факс: +48 (22) 6951109
www.prezydent.pl
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЙМА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША
(Kancelaria Sejmu RP)
ul. Wiejska 4/6/8; 00-902 Warszawa
тел.: +48 (22) 6942500; факс: +48 (22) 6942252
www.sejm.gov.pl
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕНАТА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША
(Kancelaria Senatu PR)
ul. Wiejska 6; 00-902 Warszawa
тел.: +48 (22) 6942500; факс: +48 (22) 6942224
www.senat.gov.pl
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
(Kancelaria Premiera)
Al. Ujazdowskie 1/3; 00-583 Warszawa
тел.: +48 (22) 6946000; факс: + 48 (22) 6216686
www.kprm.gov.pl
 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ
(Trybunal Konstytucyjny)
Al. Szucha 12a;00-918 Warszawa
тел.: +48 (22) 6574531; факс: + 48 (22) 6574532
www.trybunal.gov.pl
 
ВЕРХОВНЫЙ СУД
(Sad Najwyzszy)
ul. Ogrodowa 6; 00-951 Warszawa
тел.: +48 (22) 6200371; факс +48 (22) 6201354
www.sn.pl
 
ВЕРХОВНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД
(Naczelny Sad Administracyiny)
ul. Jasna 6; 00-013 Warszawa
тел.: +48 (22) 8276031; факс: +48 (22) 8276687
 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(Rzadowe Centrum Studiow Strategicznych)
ul. Wspolna 4; 00-926 Warszawa
тел.: +48 (22) 6618111; факс: +48 (22) 6298594
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПОЛЬШИ
(Narodowy Bank Polski)
ul. Swietokrzyska 11/21; 00-950 Warszawa
тел.: +48 (22) 6531000; факс: +48 (22) 8264123
www.nbp.pl
 
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa)
ul. Wspolna 2/4; 00-920 Warszawa
тел.: +48 (22) 6618111; факс: +48 (22) 6212550
 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
(Ministerstwo Finansow)
ul. Swietokrzyska 12; 00-916 Warszawa
тел.: +48 (22) 6945555; факс: +48 (22) 8266352
www.mofnet.gov.pl
 
МИНИСТЕРСТВО КАЗНЫ
(Ministerstwo Skarbu)
ul. Krucza 36/ Wspolna 6; 00-916 Warszawa
тел.: +48 (22) 6958000; факс: +48 (22) 6280872
www.mst.gov.pl
 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
(Ministerstwo Pracy I Polityki Socjalnej)
ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa
тел.: +48 (22) 6610100; факс: +48 (22) 6610116
 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УРБАНИЗАЦИИ
(Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast)
ul. Wspolna 2/4; 00-920 Warszawa
тел.: +48 (22) 6618111; факс: +48 (22) 6285887
 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
(Ministerstwo Gospodarki)
Plac Trzech Krzyzy 5; 00-507 Warszawa
тел.: +48 (22) 6935000; факс: +48 (22) 6286808
www.cup.gov.pl
 
МИНИСТЕРСТВО ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
(Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa)
ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa
тел.: +48 (22) 8250001; факс: +48 (22) 8253355
www.mos.gov.pl
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛА
(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
ul. Wspolna 30; 00-930 Warszawa
тел.: +48 (22) 6231000; факс: +48 (22) 6232750
www.minrol.gov.pl
 
МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Ministerstwo Edukacji Narodowej)
Al. Szucha 25; 00-918 Warszawa
тел.: +48 (22) 6280461; факс: +48 (22) 6286953
www.men.waw.pl
 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
(Ministerstwo Sprawiedliwosci)
Al. Ujazdowskie 11; 00-950 Warszawa
тел.: +48 (22) 6284431; факс: +48 (22) 6282575
 
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
(Ministerstwo Spraw Zagranicznich)
ul. Szucha 23; 00-580 Warszawa
тел.: +48 (22) 5239000; факс: +48 (22) 6298635
www.msz.gov.pl
 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
(Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumenta)
Pl. Powstancow Warszawy 1; 00-950 Warszawa
тел.: +48 (22) 8269041; факс: +48 (22) 8265076
 
ГЛАВНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(Glowny Urzad Statystyczny)
Al. Niepodleglosci 208; 00-925 Warszawa
тел.: +48 (22) 6083000; факс: +48 (22) 6083863
www.stat.gov.pl
 
ГЛАВНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(Glowny Urzad Сel)
ul. Swietokrzyska 12; 00-916 Warszawa
тел.: +48 (22) 6945555; факс: +48 (22) 8273427
www.kprm.gov.pl/guc
 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕР
(Glowny Urzad Miar)
ul. Elektoralna 2; 00-950 Warszawa
тел.: +48 (22) 6200241; факс: +48 (22) 6208378
 
КОМИТЕТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(Komitet Badan Naukowich)
ul. Wspolna 1/3; 00-529 Warszawa
тел.: +48 (22) 6284071; факс: +48 (22) 6280922
 
ПОЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
(Polska Akademia Nauk)
Palac Kultury i Nauki; 00-901 Warszawa; skr.poczt.24
тел.: +48 (22) 6566042; факс: +48 (22) 6207651
www.ibspan.waw.pl
 
ПОЛЬСКОЕ ПАТЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША
(Urzad Patentowy RP)
Al. Niepodleglosci 188/192; 00-950 Warszawa
тел.: +48 (22) 8258001; факс: +48 (22) 8250581
 
ПОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
(Polski Komitet Normalizacyjny)
ul. Elektoralna 2; 00-139 Warszawa
тел.: +48 (22) 8579916; факс: +48 (22) 6471222
www.pcbc.gov.pl
 
ПОЛЬСКАЯ ПАЛАТ ТУРИЗМА
(Polska Izba Turystyki)
ul. Astronomow 3; 01-450 Warszawa
тел.: +48 (22) 8369971; факс: +48 (22) 8369973
 
АГЕНСТВО ПРИВАТИЗАЦИИ
(Agencja Prywatyzacji)
ul. Wspolna 2; 00-926 Warszawa
тел.: +48 (22) 6618860; факс: +48 (22) 6618845
 
АГЕНСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫНКА
(Agencja Rynku Rolnego)
ul. Wspolna 30; 00-930 Warszawa
тел.: +48 (22) 6287953; факс: +48 (22) 6289353
www.arr.gov.pl
 
АГЕНСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЫ
(Agencja Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa)
ul. Dolanskiego 2; 00-215 Warszawa
тел.: +48 (22) 6358009; факс: +48 (22) 6350060
www.awrsp.gov.pl
 
АГЕНСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОСТРАД
Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad
ul. Chalubinskiego 4/6; 00-950 Warszawa
тел.: +48 (22) 6207053; факс: +48 (22) 8300584
 
АГЕНСТВО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АО
(Agencja Rozwoju Przemyslu S.A.)
ul. Domaniewska 41; 02-672 Warszawa
тел.: +48 (22) 8743600; факс: +48 (22) 8743926
 
ПОЛЬСКОЕ АГЕНСТВО ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
(Panstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych)
Al. Roz 2; 00-559 Warszawa
тел.: +48 (22) 6216261; факс: +48 (22) 6218427
www.paiz.gov.pl
 
ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАЛАТА
(Krajowa Izba Gospodarcza)
Ul. Trebacka 4; 00-074 Warszawa
тел.: +48 (22) 8260016; факс: +48 (22) 8274673
www.kig.pl
 
ПОЛЬСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
(Polska Federacja Rynku Nieruchomosci)
ul. Nowowiejska 5/44; 00-643 Warszawa
тел.: +48 (22) 8253964
www.pref.org.pl
 
ПОЛЬСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВ
АДМИНИСТРАТОРОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
(Polska Federacja Stowarzyszen Zarzadcow Nieruchomosci)
ul. Warecka 9/16; 00-034 Warszawa
тел/факс: +48 (22) 8261081
e-mail:biuro@pfszn.com.pl
www.pfszn.com.pl
 
ПОЛЬСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВ
ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНЩИКОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
(Polska Federacja Stowarzyszen Rzeczoznawcow Majatkowych)
Ul. Kopernika 30; 00-950 Warszawa
тел.: +48 (22)8264162
www.pfva.com.pl
 
ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАЛАТА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
(Izba Przemyslowo-Handlowa Inwestorow Zagranicznych)
Ul. Krakowskie Przedmiescie 47/51; 00-071 Warszawa
тел.: +48 (22) 8261822; факс: +48 (22) 8268593
www.iphiz.com.pl
 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА НАД ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ
(Urzad Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi)
ul. Foksal 10; 00-366 Warszawa
тел.: +48 (22) 5289900; факс: +48 (22) 5289804
 
КОМИТЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ
(Komisja Papierow Wartosciowych)
Pl. Powstancjw Warszawy 1; 00-950 Warszawa
тел.: +48 (22) 8262031; факс: +48 (22) 8268100
 
ВАРШАВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
(Gielda Papierow Wartosciowych)
ul. Nowy Swiat 6/12; 00-920 Warszawa
тел.: +48 (22) 6283232; факс: +48 (22) 6281754
www.atm.com.pl/gpw
 
КОРПОРАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ АО
(Korporacia Ubezpieczen Kredytow Eksportowych S.A.)
ul. Widok5; 00-023 Warszawa
тел.: +48 (22) 8272311; факс: +48 (22) 8277884
 
АГЕНСТВО КОММУНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
(Agencja Rozwoju Komunalnego)
ul. Nowy Swiat 42; 00-363 Warszawa
тел.: +48 (22) 8283895; факс: +48 (22) 6225495
www.ark.com.pl
 
АГЕНСТВО ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
(Agencja Techniki i Technologii)
ul. Krucza 38/42; 00-512 Warszawa
тел.: +48 (22) 6618010; факс: +48 (22) 6283611
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(Krajowa Rada Radiofonii i телewizji)
Skwer Kard. Stefana Wyszynskiego 9; 01-015 Warszawa
тел.: +48 (22) 6359925; факс: +48 (22) 8383501
www.krrtv.gov.pl
 
ГЛАВНАЯ КОМЕНДАТУРА ПОЛИЦИИ
(Komenda Glowna Policji)
ul. Pulawska 148/150; 02-624 Warszawa
тел.: +48 (22) 6212012; факс: +48 (22) 8497931
www.kpg.gov.pl
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(Panstwowy Zaklad Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy)
ul. Chocimska 24; 00-791 Warszawa
тел.: +48 (22) 8494051; факс: +48 (22) 8497484
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО АТОМИСТИКИ
(Panstwowa Agencja Atomistyki)
ul. Krucza 36; 00-921 Warszawa
тел.: +48 (22) 6959000; факс: +48 (22) 6290164
www.paa.gov.pl
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРУДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
(Panstwowa Inspekcja Pracy
Glowny Inspektorat Pracy)
ul. Krucza 38/42; 00-926 Warszawa
тел.: +48 (22) 6618111; факс: +48 (22) 6254770
www.pip.gov.pl
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska)
ul. Wawelska 52/54; 02-067 Warszawa
тел.: +48 (22) 8253325; факс: +48 (22) 8250465
www.pios.gov.pl
 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ
(Urzad Zamowien Publicznich)
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
тел.: +48 (22) 6947583; факс: +48 (22) 6291632
www.uzp.gov.pl
 
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(Urzad Kultury Fizycznej i Sportu)
ul. Swietokrzyska 12; 00-916 Warszawa
тел.: +48 (22) 8265864
 
УПРВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ И РЕПРЕССИРОВАННЫХ
(Urzad ds. Kombatantow i Osob Represjonowanych)
ul. Wspolna 2/4; 00-926 Warszawa
тел.: +48 (22) 6619458; факс: +48 (22) 6618645
www.kprm.gov.pl/udskior
 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
(Urzad Dozoru Technicznego)
ul. Szczesliwicka 34; 02-353 Warszawa
тел.: +48 (22) 8223061; факс: +48 (22) 8227209
www.udt.gov.pl
 
ВЫСШЕЕ ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(Wyzszy Urzad Gorniczy)
ul. Wilcza 46; 00-679 Warszawa
тел.: +48 (22) 6225683; факс: +48 (22) 6285980

© 2000-2023 Polska.ru

«О Польше по-русски»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика